Kallaxhamnarnas båtramper

Kallax Fiskehamn och KSSF har varsin båtramp som ägs och underhålls av respektive förening. Föreningarna har sedan länge en överenskommelse att medlemmar, andelsägare och hyresgäster i båda hamnarna får använda valfri båtramp. Det går alltså bra för KSSFs medlemmar att använda Fiskehamnens ramp om det passar bättre, och vice versa.

Vilken ramp som passar bäst när båten ska läggas i eller tas upp beror bland annat på båtvagnen, vattenståndet och isläget. Ibland är det bäst i KSSFs hamn och ibland i Fiskehamnen. Därför gynnar denna överenskommelse alla i båda hamnarna.

Övriga betalar enligt skyltning vid respektive båtramp.