Vaktkommitténs arkiv

Här finns dokument som rör vaktkommitténs verksamhet. Vissa dokument från tidigare år finns också. En del dokument är öppna för allmänheten, medan andra är lösenordsskyddade och endast åtkomliga för hamnföreningarnas medlemmar. Dokumenten är i formatet PDF, som är att föredra för att publicera dokument på nätet. En lämplig kostnadsfri PDF-läsare är Adobe Reader.

Lösenord

De lösenord som används för att komma åt dokument i din egen hamnförening används även här. Medlemmar i KSSF (södra hamnen) har fått inloggningsinformation i kallelsen till årsmöte och även på fakturan för båtplatsavgift/båtplatshyra. Medlemmar i Kallax fiskehamnsförening (norra hamnen) har fått inloggningsinformation samtidigt med inbetalningskortet för hamnavgiften.

Information för dig som vaktar

Vaktkommitténs möten

Vaktkommitténs dokument

PDF-dokument

Man bör inte publicera dokument i format som inte kan läsas av alla. Här används formatet PDF (.pdf), eftersom detta format är stabilt och kan läsas på de flesta datorplattformar, bl a Windows, Mac OS, Linux, SunOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, etc.

Det finns också bra kostnadsfria verktyg för att skapa PDF dokument. Ett sådant gratisverktyg är OpenOffice, se Admin.

Hur publicera dokument i detta arkiv?

Se Admin.