Vy över hamnarna och vaktstugan
Kallax fiskehamn       -       vaktstugan       -       KSSF                    

Nyheter

[2018-05-04]   Årets vaktlista är publicerad!

[2017-04-20]   Årets vaktlista är publicerad!

[2016-04-06]   Rapportera nya och borttagna telefonnummer genast så att det blir rätt i vaktlistan!

[2015-04-22]   Vaktlistan för 2015 publicerades här 15 april och en uppdatering av densamma den 22 april.

[2014-05-12]   Vaktlistan för 2014 publicerades här 22 april. Nu har viss kontaktinformation ändrats - kopplingen mellan vaktdatum och båtplats är dock oförändrad, den ändras aldrig i en publicerad vaktlista.

[2013-04-11]   Vaktlistan för sommaren 2013 är publicerad!

[2012-04-11]   Vaktlistan är publicerad!

[2012-03-23]   Vaktlistan för 2012 kommer att publiceras i början av april. Gamla vaktlistor finns i arkivet.

[2012-01-14]   VARNING! Kustbevakningens stora svävare har passerat mellan fastlandet och Kallaxön/Bergön. Den spräcker upp till 15 cm is. Man bör alltså inte försöka ta sig ut till Kallaxön eller Bergön förrän om ett par dygn när isen hunnit frysa ihop igen.

[2011-04-11]   Vaktlistan för 2011 är klar! Viss komplettering med namn- och telefonuppgifter kommer att ske i mitten av maj.

[2010-04-22]   Vaktlistan för 2010 är klar! Hämta den via menyvalet Vaktlistan nere till vänster.

[2010-04-17]   Vägansvarig meddelar att hamnvägen för närvarande är i dåligt skick. Kommer att åtgärdas efter tjällossningen, troligen i början av maj.

[2009-06-18]   Nyhetsbrev via epost! Fiskehamnen och KSSF har nu varsitt nyhetsbrev via epost som skickas ut när något av intresse för medlemmarna händer, t ex när vaktlistan publiceras och när landgångar tas upp. Via menyvalet Nyhetsbrev på respektive hamns hemsida kan du läsa mer och registrera din epostadress så att du får nyhetsbrevet.

[2009-06-13]   Det verkar som om våra medlemmar nu hittat hit på allvar: fram till idag har vaktlistan hämtats minst 500 gånger.

[2009-05-17]   Efter ett flertal förändringar i båda hamnarna har vaktlistan nu ändrats på motsvarande sätt. Ingen båtplats har fått nytt datum, det är bara namn och telefonnummer som ändrats där någon annan nu disponerar båtplatsen. Vid eventuella tveksamheter gäller att: det är den som disponerar båtplatsen vid vakttillfället som ska vakta, oavsett vilket namn som står i vaktlistan.

[2009-04-26]   Vaktlistan för 2009 är klar! Hämtas via länken till vänster!

[2009-04-06]   Nytt för i år är att alla vakter som tjänstgör i våra hamnar ska vara godkända av föreningarna. Alla medlemmar och hyresgäster, och nära anhöriga till dessa, är automatiskt godkända som vakter. Dessutom har vaktkommitten en lista med personer som är godkända, den listan kommer att publiceras i vaktlistan och även här.

[2009-02-04]   Bevakningskamerorna kommer att vara igång även under vintern pga tidigare års problem med stölder på öarna. Länsstyrelsen är informerad och ytterligare tillstånd behöver ej inhämtas.

Vaktlistan

Vaktlistan för 2023 är publicerad.

Varför får jag så sällan vakta i juli?

Eftersom några personer hört av sig till mig med synpunkter i stil med "Se nu till att jag får vakta i juli för en gångs skull, det blir ju alltid på hösten för mig," har jag studerat de senaste tre årens vaktlistor en smula. Kunde då konstatera följande:

— vaktpassen fördelar sig mellan föreningarna på det sätt man kan förvänta sig, dvs KSSF har nära 60% av vaktpassen i varje månad, medan Fiskehamnen har nära 40%. Detta beror förstås på att KSSF har 60% av alla båtplatser och Fiskehamnen 40%.

— nästan exakt en sjättedel av vaktpassen sker i juli månad. Man kan alltså förvänta sig att få vakta i juli ungefär en gång vart sjätte år.

— två tredjedelar av vaktpassen sker i augusti och senare. Man kan därför förvänta sig att få vakta på hösten ungefär två år av tre.

Så om du tycker att du väldigt ofta får vakta på hösten så är det nog tyvärr så att det är så det är för oss alla. Fyra år av sex vaktar man på hösten och endast ett år av sex i juli. Så ni som nu fått ett pass under sommaren, se till att uppskatta det!

Vaktkommittén för Kallaxhamnarna

I hamnområdet i Kallax finns det två hamnar. I norr ligger den äldre hamnen; Kallax fiskehamn. I söder finns Kallaxskärgårdens hamn, den nyare hamnen för fastighetsägare på öarna.

Hamnföreningarna samarbetar bland annat med bevakningen av hamnområdet. En gemensamt tillsatt kommitté, Vaktkommittén för Kallaxhamnarna, administrerar bevakningsverksamheten och sköter en del utrustning som hör till den (se Bevakning).

De här webbsidorna har tillkommit för att möta vaktkommitténs behov av att snabbt och enkelt distribuera information kring vaktverksamheten till hamnföreningarnas medlemmar och hyresgäster.

Kallaxhamnarna

De två hamnarna drivs av varsin hamnförening. Kallax fiskehamnsförening driver den norra hamnen med båtplatser för byborna i Kallax.

Kallaxskärgårdens hamn med båtplatser för bofasta och stugägare på öarna nära Kallax drivs av Kallaxskärgårdens samfällighetsförening, KSSF.

Hamnföreningarna har egna hemsidor, se Fiskehamn och KSSF. Förfrågningar om båtplats bör riktas till respektive förening.

Hamnområdet

Hamnområdet är avspärrat så att all trafik passerar vaktstugan. På grund av regelverket kring kameraövervakning har endast behöriga tillträde till hamnområdet (se Bevakning).

Vintertid plogas en väg förbi vaktstugan och kamerorna fram till isvägen. Nedfarten till isvägen är söder om sydligaste piren. Den plogas till Kallaxön, Granholmen och Bergön (se Isväg). Under vintern används båtplatserna främst för skoterparkering.

Fastighetsägare på öarna får under vinterhalvåret använda halva KSSFs hamnplan för t ex timmerupplag. Den som vill göra det ska kontakta KSSFs hamnchef för anvisande av plats, detta för att undvika eventuella problem med plogning, kameraövervakning och trafiken till isvägen.

Längst ut på den pir som skiljer hamnarna åt finns en fyr. Du kan läsa en trevlig artikel om fyren via denna länk.

I omedelbar ansluting till hamnområdet finns en lekplats, en badplats, och en återvinningsstation.