Skylt för bevakad hamn
Bevakad hamn

Bevakningen i Kallaxhamnarna

Bevakningen i Kallaxhamnarna har åtminstone följande beståndsdelar:

Vakttjänstgöring

Föreningarnas medlemmar och andelsägare har obligatorisk vakttjänstgöring. Det innebär att vaktstugan är bemannad och att vakter går ronder i hamnområdet under hela båtsäsongen.

För medlemmar och andelsägare finns mer information under Vaktning. Uttömmande detaljer om vakttjänstgöringen finns i vaktinstruktionen och vaktlistan som finns i arkivet (se Arkiv).

Kamerabevakning

All trafik till och från hamnområdet, samt bilar och båtar kamerabevakas kontinuerligt. Kamerorna är igång dygnet runt och har nattkapacitet; de kan se i fullständigt mörker.

Skulle någon stöld eller annan incident inträffa kan filmen av det inträffade användas för att utröna vad som skett, och kan komma att överlämnas till ordningsmakten. Se Kontakt för närmare uppgifter om vem som ska kontaktas för att ta del av filmat material. Vederbörande vill då veta var på hamnområdet incidenten skedde och ungefärlig tidpunkt.

Behöriga och obehöriga

För att föreningarna ska slippa ansöka om tillstånd för kameraövervakning gäller att endast behöriga har tillträde till hamnområdet. Vakt eller annan föreningsmedlem har rätt att avvisa obehöriga.

Som behörig räknas