Hittegods

Ett antal föremål har upphittats inom hamnområdet. De beskrivs kortfattat nedan och kan återfås mot beskrivning.

En del föremål kan ha varit förkomna en längre tid. De har lämnats in i vaktstugan, oklart när.

Upphittade föremål

Kontakta Mikael i vaktkommittén om du tror att något kan vara ditt. Se Kontakt.

Du som hittar något

Lämna det du hittat i vaktstugan och meddela någon i vaktkommittén.