Vaktpool

Du som vill anlita någon att ta ditt vaktpass bör kontakta någon av de som står på försättsbladet till Kallaxhamnarnas vaktlista. De är alla godkända som vakter i Kallaxhamnarna.

Tidigare fanns en vaktpool med vakter från andra hamnar i Luleåområdet, bl a Svartöstadens hamn, men den har nu upphört pga bristande intresse.