Vanliga frågor kring Kallaxhamnarna

Här ställs och besvaras ett antal frågor rörande Kallaxhamnarna och dess hemsida.

Måste man inte ha tillstånd för kamerabevakning?

Nej, men man får inte filma hur som helst. Det finns ett antal regler som måste följas. Efter kontakter med länsstyrelsen och andra är hamnföreningarna och länsstyrelsen övertygade om att vi följer dessa regler och att tillstånd därför inte behövs.

Det är möjligen annorlunda med den nya kameran som vintertid bevakar hamnparkeringen och nedfarten till isvägen. Länsstyrelsen är informerad om denna kamera. Mer information kommer här så snart vi får besked från länsstyrelsen.

Får man verkligen lägga ut vaktlistan på nätet så här?

Enligt en jurist vid namn Björklund på datainspektionen så får man det.

Eftersom alla som är med på vaktlistan är medlemmar i föreningarna och publicering av vaktlistan är i linje med föreningarnas verksamhet så är det i sin ordning att lägga ut den på webben.

Då vaktlistan dessutom är lösenordsskyddad och endast åtkomlig för medlemmar i föreningarna behöver man inte heller informera medlemmarna innan den läggs ut. Det skulle man annars behöva göra.

Att listan finns på webben gör den inte mer publik än den varit tidigare när den postades till alla medlemmar. Det är precis samma grupp personer som har tillgång till den nu som tidigare. Den enda skillnaden är väl möjligen att den nu finns i elektronisk form vilket gör det möjligt att sprida den snabbt om någon medlem så önskar. Skillnaden mot tidigare är dock liten eftersom det även tidigare var möjligt att skanna in vaktlistan och sprida denna inskannade version.

Varför ser email-adresserna så konstiga ut?

Det är för att undvika skräppost (s k spam).

De som skickar skräppost måste först skaffa adresser att skicka till. Det görs bl a med hjälp av speciella program, så kallade spindlar eller robotar, som söker igenom webbsidor på jakt efter email-adresser. Den som sätter ut sin email-adress i klartext på en hemsida kommer förr eller senare att få mängder av skräppost.

Ett sätt att lura dessa robotar är att inte sätta ut email-adresser på webbsidor som text utan som bilder. Om man dessutom förvanskar bilderna något så försvårar man för robotarna att använda OCR-teknik för att läsa bokstäverna i bilderna. (OCR står för Optical Character Recognition, optisk teckenigenkänning; en teknik för att känna igen tecken i bilder.)

Tyvärr gör detta att adresserna kan bli svåra att läsa. De email-adresser vi använder här har alla formen funktion @ hamnarna.kallax.nu så det borde inte vara så svårt att räkna ut vilken adress man ska använda.

Den som inte kan lista ut vilka email-adresser som ska användas bör kontakta webbansvarig (se Kontakt).

Övriga frågor

Är det något annat du undrar över som rör Kallaxhamnarna och som kan vara av allmänt intresse, kontakta gärna sammankallande eller webbansvarig (se Kontakt).