Kontaktinformation

Anmälan vid byte eller frånvaro

Vid byte av vaktpass eller när ersättare anlitats skall vaktkommittén meddelas i förväg (se Vaktning). Anmäl via telefon till någon av nedanstående eller via email:

Vid frånvaro anges båtplats, ersättarens namn och ersättarens telefon.

Vid byte anges bådas båtplatsnummer och namn.

Vaktkommittén

Vaktkommittén har följande medlemmar. Förutom dessa brukar hamnföreningarnas båda ordförande delta vid vaktkommitténs möten.

Kontakt för kameraövervakningssystemet

Vaktkommittén, i första hand sammankallande eller webbansvarig.