Administration av Vaktkommitténs hemsida

Här finns formulär för att administrera nyheter och publicera dokument på Vaktkommitténs hemsida. Övrig administration utförs av webbansvarig (se Kontakt). Man behöver användarnamn och lösenord för att kunna använda dessa formulär. Kontakta webbansvarig för att få inloggningsinformation.

Publicera nyheter

Observera att nyheter som publiceras här bör vara av intresse för båda hamnföreningarna. Om din nyhet endast är av intresse för den ena hamnföreningen så bör den publiceras via den hamnföreningens hemsida.

Publicera nyheter för Kallax hamnar via denna länk.

Ta bort nyheter för Kallax hamnar via denna länk.

Publicera dokument

Publicera dokument via denna länk.

Ta bort publicerade dokument via denna länk.

Man bör inte publicera dokument i format som inte kan läsas av alla. Här används formatet PDF (.pdf), eftersom detta format är stabilt och kan läsas på de flesta datorplattformar, bl a Windows, Mac OS, Linux, SunOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, etc.

Det finns också bra kostnadsfria verktyg för att skapa PDF dokument. Ett sådant gratisverktyg är OpenOffice, se Admin. som är en svit av program för att skapa dokument, kalkylblad, presentationer och annat. OpenOffice kan helt ersätta Microsoft Office, vilket nog är vanligast förekommande på Windows-plattformar. OpenOffice fungerar utmärkt, är helt lagligt, och helt utan kostnad.

OpenOffice kan både läsa och skriva Microsoft Office dokument, t ex Word (.doc) och Excel (.xls), och kan enkelt producera PDF-dokument. Det är lätt att använda och finns för de flesta plattformar, bl a Windows, Mac OS och Linux. Du kan läsa mer om OpenOffice och även hämta det via den svenska hemsidan för OpenOffice.

Uppdatera arkivets innehåll

Endast webbansvarig behöver någonsin använda denna länk.