Färskvatten

Vid pumpstationen, den fyrkantiga byggnaden mellan lekplatsen och återvinningsstationen, finns en kran där medlemmar, hyresgäster och andelsägare i båda hamnarna kan hämta vatten.

Vattnet är vanligtvis tillgängligt från mitten av maj till början av oktober. Det stängs av under vintern för att undvika frysskador, detta administreras av hamnchef och hamnmästare. Vattenkostnaderna fördelas mellan föreningarna.