Kallaxhamnarnas lastkaj

På Fiskehamnens sida finns en betonglastkaj närmast stenpiren. Lastkajen byggdes gemensamt av de båda hamnarna 1983 i samband med att KSSFs hamn anlades. Den ligger på Fiskehamnens sida eftersom Kallaxborna ansågs ha störst behov av den, men den ägs och underhålls gemensamt av båda hamnarna.

Alla medlemmar, andelsägare och hyresgäster i båda hamnarna får använda lastkajen. Den får dock inte användas som upplagsplats, material får ligga där del av dag men inte helt dygn.